L

Egzamin teoretyczny polega na sprawdzeniu znajomości przepisów z zakresu ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przed lekarskiej. Egzamin jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w formie testu komputerowego.

W czasie egzaminu należy wskazać prawidłowe odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania zawarte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej (baza ok. 1500 pytań). Pytania egzaminacyjne w teście podzielone są na dwie części. 20 pytań to pytania podstawowe, 12 pytań to pytania specjalistyczne dla danej kategorii prawa jazdy. Część podstawowa to pytania zilustrowane filmem lub fotografią. Należy na nie udzielić odpowiedzi TAK lub NIE w wyznaczonym czasie. Po upływie tego czasu, nie ma już możliwości powrotu do pytania. W części specjalistycznej jest 12 pytań, do których przypisano po trzy odpowiedzi, ale prawidłowa jest tylko jedna. Brak wyboru lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Każde pytanie testu jest punktowane w skali od 1 do 3 pkt. Maksymalnie można uzyskać 74 pkt. Minimum do zaliczenia testu wynosi 68 pkt.

  • Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 32 pytań (20 w teście zasadniczym i 12 w teście specjalistycznym)
  • Na kat. C+E nie ma egzaminu teoretycznego

Aby poprawić niezaliczony egzamin, należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin i ustalić termin.

Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, trzeba wcześniej zaliczyć część teoretyczną (z wyjątkiem kat. E). Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części - manewrów i jazdy miejskiej. Aby go zdać, należy pozytywnie zaliczyć oba elementy. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia obydwu etapów egzaminu. Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym obejmują:

  • Kategoria B: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
  • Kategoria C, CE: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca do przodu oraz jazda wyznaczonym pachołkami pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie na wzniesieniu oraz wykonanie na placu manewrowym zadań określonych w tzw. tabeli  zestawów zadań (odsyłacz do tabeli) losowo wybieranych przez pierwszą osobę na liście w grupie egzaminowanych.

Jazda w ruchu miejskim polega na wykonaniu zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem programu egzaminacyjnego obejmującego wyszczególnione zadania. Czas trwania egzaminu:

  • Kategoria B: nie krócej niż 40 minut (egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny).
  • Kategoria C, CE: nie krócej niż 45 min.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, egzaminator przekazuje informację  o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i wręcza wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Kategoria Teoretyczny Praktyczny Pełna opłata
B 30,00 zł 140,00 zł 170,00 zł
C 30,00 zł 200,00 zł 230,00 zł
C+E - 245,00 zł 245,00 zł
Poz. Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym Kategorie prawa jazdy
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, C+E
2 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłe - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, C+E
3 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) C
4 Zawracanie C
5 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu B, C, C+E
6 Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu B, C, C+E
7 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy B, C, C+E

Opinie kursantów

"Jestem bardzo zadowolona z kursu, udało m się go zdać za pierwszym razem. Super instruktorzy!" Agnieszka

Siedziba szkoły jazdy

Nasza szkoła nauki jazdy zlokalizowana jest w miejscowości Skawina

Kontakt telefoniczny
Tel.: +48 694-435-146
Tel.: +48 604-532-778

Szkoła numer 5
ul. Żwirki i Wigury 9
(biuro w sali numer 3)
Kliknij, aby wyświetlić mapę dojazdu

Prawo jazdy kat B Skawina, prawo jazdy kategoria B Skawina, prawo jazdy kategoria C Skawina, prawo jazdy kat C Skawina, prawo jazdy skawina, prawo jazdy B Skawina, prawo jazdy C Skawina